Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Có những đứa bình thường ko đc câu nói nào tốt đẹp :) :) :)
Hình mô tả cho bài confession
Có <a href="https://confession.vn/13440-3-noi-au-lon-nhat-cua-tuoi-tre-voi-toi-eu-lien-quan-en-neu-1-so/" title="những" alt="những">những</a> đứa bình thường ko đc câu <a href="https://confession.vn/11226-chia-tay-vi-bi-gia-inh-nha-nguoi-yeu-khinh-thuong-minh-va-anh-ay-yeu-nhau-en-nay-a-uoc-3-nam-n/" title="nói nào" alt="nói nào">nói nào</a> tốt đẹp :) :) :)