Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Có những đứa bạn như thế ?
Hình mô tả cho bài confession
Có <a href="https://confession.vn/9904-ngay-thang-o-toi-a-tung-yeu-anh-rat-sau-am-toi-nho-toi-cua-nam-au-ai-hoc-ngay-tho-ung-nghia-con/" title="những" alt="những">những</a> đứa bạn như thế ? [facebook https://www.facebook.com/neuconfessions/photos/a.484482358268328.101979.484451281604769/1972004356182780/?type=3 ]