Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Có những người, có những điều khó nói ?
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/12395-con-kiep-sau-tao-voi-may-van-la-anh-em-co-ai-hieu-cam-giac-mat-i-thang-ban-than-voi-minh-hon-2/" title="Có những" alt="Có những">Có những</a> người, có <a href="https://confession.vn/khi-ban-la-xoai-tac-va-con-hoc-bach-khoa-nghe-noi-bach-khoa-nhieu-xoai/" title="những điều" alt="những điều">những điều</a> khó nói ?<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/hustconfession/photos/a.913633372022179.1073741825.407874895931365/1975081895877316/?type=3 ]</div>