Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/rumorconfessionaboutkbiz
admin
4 năm trước
Cô nàng Chung Ha đã trở lại với mini album thứ 3 mang tên "
Hình mô tả cho bài confession
Cô nàng Chung Ha đã <a href="https://confession.vn/10231-cfs-nay-xin-gui-toi-ban-o-cfs-10211-nam-lop-17-tuoi-anh-i-kham-cung-chuan-oan-la-bi-u-nao-voi/" title="trở lại" alt="trở lại">trở lại</a> với mini album thứ 3 mang tên " Blooming Blue " cùng với MV " LOVE U" Link : https://youtu.be/2SOnndZJ8y8 ---------------- #Sói