Bình luận

Để đảm bảo cho sự phát triển toàn diện về kĩ năng, tư duy của con người, giải pháp tốt nhất là tuyển các bạn khối C vào nhóm ngành kĩ thuật =))) #Tom