Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Cô gái ấy.... có còn tồn tại không ? ? #Franky
Hình mô tả cho bài confession
Cô <a href="https://confession.vn/11914-am-cuoi-khong-co-em-gai-va-mai-sau-nay-cung-the-minh-va-em-rat-than-nhau-chua-bao-gio-no-chi-c/" title="gái" alt="gái">gái</a> ấy.... có <a href="https://confession.vn/tet-en-r-nen-co-them-muc-nay-______-beattroll/" title="còn tồn" alt="còn tồn">còn tồn</a> tại không ? ? #Franky