Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
4 năm trước
Có bao giờ bạn tự hỏi là làm sao mà bạn leo qua năm 1,
Hình mô tả cho bài confession
Có bao giờ bạn tự hỏi là làm sao mà bạn leo qua năm 1, năm 2, năm 3, rồi ra trường không? Nhiều lúc học mà không hiểu thầy cô đang nói gì :'( Có bao giờ bạn muốn chuyển trường <a href="https://confession.vn/137chung-may-a-theo-uoi-ai-o-8-nam-rong-chua-tinh-en-nam-nay-la-8-nam/" title="chưa" alt="chưa">chưa</a>? Nếu <a href="https://confession.vn/9752-loi-yeu-thuong-cua-co-gai-ha-noi-k53-cuu-sv-neu-gui-tang-chong-cua-em-chang-trai-cua-thang-12-l/" title="có thì" alt="có thì">có thì</a> trường <a href="https://confession.vn/13610-lai-truyen-ve-cai-to-rinh-loi-khuyen-nen-giu-minh-en-khi-gap-uoc/" title="nào vậy" alt="nào vậy">nào vậy</a> :3 ~4C~