Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Cơ bản là 2k cũng khổ. Dự 2k1 có phần dễ thở hơn :) #Topcomments
Hình mô tả cho bài confession
Cơ bản là 2k <a href="https://confession.vn/13855-hom-qua-ve-1-tay-la-1-bo-hoa-1-tay-la-1-hop-qua-ben-trong-la-1-c/" title="cũng" alt="cũng">cũng</a> khổ. Dự 2k1 có phần dễ <a href="https://confession.vn/11583-co-anh-trai-nao-thich-nguoi-ta-ro-rang-nhung-trong-tham-tam-lai-luon-cam-giac-la-ko-anh-ko-hop/" title="thở hơn" alt="thở hơn">thở hơn</a> :) #Topcomments