Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
Có bạn gửi cfs bảo là có thể cấm các cfs về Ran không và
Hình mô tả cho bài confession
Có bạn gửi cfs <a href="https://confession.vn/14488-khi-2-thang-ham-gap-nhau-cac-bac-co-bao-gio-so-cam-giac-2-thang/" title="bảo là" alt="bảo là">bảo là</a> có thể cấm các cfs về Ran không <a href="https://confession.vn/11953-viec-co-vo-la-fan-kpop-a-kho-nay-co-chong-la-fan-kpop-con-kho-hon-e-minh-ke-cho-cac-ban-nghe-c/" title="và mình" alt="và mình">và mình</a> thấy nếu vậy thì không công bằng cho các bộ bị cấm trước (có bộ phải đạt 1000 like mới cấm). Nhưng nếu cứ như <a href="https://confession.vn/13649-au-nam-au-thang-a-gap-thanh-phan-ham-_-vua-moi-giao-thua-xong-vu/" title="thế này" alt="thế này">thế này</a> thì chắc chắn sẽ cấm nhé.