Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ute-confession
admin
4 năm trước
Có bài hát nào hay mọi người đang nghe không giới thiệu cho ad nghe
Hình mô tả cho bài confession
Có bài hát <a href="https://confession.vn/15707-khong-con-nhin-thay-canh-bo-ngoi-an-banh-tru/" title="nào" alt="nào">nào</a> hay <a href="https://confession.vn/14901-trai-long-sau-mot-ki-thi-em-chao-cac-anh-chi-ki-thi-i-qua-gay-ra/" title="mọi người" alt="mọi người">mọi người</a> đang nghe không giới thiệu cho ad nghe với. <a href="https://confession.vn/12222-gui-thang-m-neu-m-o-ben-o-co-oc-uoc-bai-cua-t-thi-en-an-ui-t-i-hom-nay-t-lai-bi-sep-mang-lan-n/" title="Giờ" alt="Giờ">Giờ</a> này nghe gì cho nó hợp tâm trạng nhỉ ae ute của tôi. #bông