Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/sosanhk-pop
blink chính hiệu
một năm trước
có ai ship nhóm này hông dợ
Hình mô tả cho bài confession
giờ mê mẩn qúa à black red