Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Có ai ghét câu nói này ko ? nó hẹn mình 3,4 năm r chưa
Hình mô tả cho bài confession
Có ai ghét câu nói này ko ? nó <a href="https://confession.vn/10289-toi-k51-neu-ny-97-toi-a-chinh-phuc-em-bang-ca-trai-tim-chan-thanh-em-a-en-gio-phut-nay-a-van-k/" title="hẹn mình" alt="hẹn mình">hẹn mình</a> 3,<a href="https://confession.vn/12187-cuoc-oi-nay-no-bat-cong-lam-cac-bac-a-minh-la-k57-em-gai-minh-k59-cung-moi-o-vao-neu-em-gai-mi/" title="4 năm" alt="4 năm">4 năm</a> r chưa đi... Câu nói “Xã giao” huyền thoại ? Tag 1 đứa hẹn hò <a href="https://confession.vn/an-mai-ma-ko-thay-tang-can/" title="như vậy" alt="như vậy">như vậy</a> vào cho nó nhớ :)