Bình luận

trước không biết cứ tưởng ông này là lý tiểu long thật, tao xem đội bóng thiếu lâm mà cứ tưởng là lý tiểu long đóng @@