Bình luận

Nhưng nếu nản ngay từ đầu thì nó còn tệ hơn nữa Chỉ trải qua những chuyện như vậy mới trưởng thành dc
Cho em hỏi môn hóa công là gì mà thấy bảo các anh chị trượt rất nhiều v ạ, bản thân em rất sợ từ hóa ạ