Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
Có ai đã thấy mình già chưa? :( Quá già rồi!!! #just4fun #ktxcfs
Hình mô tả cho bài confession
Có ai đã <a href="https://confession.vn/13554-viet-ra-nhung-dong-tam-su-nay-that-buon-moi-thu-qua-chong-vang-h/" title="thấy" alt="thấy">thấy</a> mình già <a href="https://confession.vn/12238-cuoc-oi-con-nguoi-nhieu-luc-giong-nhu-mot-cuon-truyen-va-ong-troi-that-su-la-mot-nha-van-xuat/" title="chưa" alt="chưa">chưa</a>? :( Quá già rồi!!! #just4fun #ktxcfs