Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Có 1 kiểu người ngày thường nói chuyện cũng méo ai tin :)
Hình mô tả cho bài confession
Có 1 <a href="https://confession.vn/13634cac-ban-nghi-sao-ve-thoi-quen-luc-ngan-keo-hoac-ky-cuc-hon-nu-la/" title="kiểu người" alt="kiểu người">kiểu người</a> ngày <a href="https://confession.vn/11421-chua-thay-gia-inh-nao-lay-nhu-gia-inh-em-em-k58-em-la-con-gai-o-ha-noi-bo-me-em-sinh-em-som-na/" title="thường nói" alt="thường nói">thường nói</a> chuyện cũng méo ai tin :)