Bình luận

Đây nhé mình là minh chứng uống sữa đậu nành 1 năm trời nhưng k tăng tẹo nào. Chắc uống nhầm đậu nành fake :)))