Bình luận

Giờ mà bạn nói voi thằng kia điều gì thì nó cũng chả nghe đâu, vì đó đụng đến "lợi ích" truoc mắt của nó Nói với con nhỏ thì nghe hay ko cũng là chuyện của nó, làm hay ko cũng do nó tự quyết Đã vậy thôi thì chuyện ai nấy lo, chết là do ngu và con nguoi cần những cái ngu đó để sống tiếp :)) *popcorn*