Bình luận

Trưởng lão Iiona ngu như con bò. Sao k kêu mấy tg có hất tung như malphite, alistar,.. để bảo kê chứ thằng ngố Yasuo nó biết hất tung ulti éo đâu
t chỉ biết Yasuo khi tường gió của nó thổi bay hôn gió của Ahri như crush t phũ khi t thả thính nó v ???
Thực ra Riven làm, YS bị đổ tội. Để ý thì chiêu cuối của Riven tên là "chém gió" => một phong tuyệt kĩ. Riven có một skin là Riven chuộc tội. Và gần nhất là YS quỷ kiếm vs Riven thiên kiếm gì đó.