Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
5 năm trước
#Chuyên_mục_22h “Lí do chúng ta do dự khi lựa chọn là vì những thứ chúng
Hình mô tả cho bài confession
#Chuyên_mục_22h “Lí do chúng ta do dự khi lựa chọn là vì những thứ chúng <a href="https://confession.vn/11146-nguoi-yeu-cua-minh-hon-minh-1-tuoi-anh-nghi-hoc-som-bay-gio-thi-lam-cho-doanh-nghiep-cua-gia-i/" title="ta phải" alt="ta phải">ta phải</a> buông bỏ. Ngay <a href="https://confession.vn/10778-tinh-yeu-va-tinh-ban-nguoi-ta-bao-cang-lon-con-nguoi-ta-cang-cam-thay-co-on-va-it-ban-cau-noi/" title="cả khi" alt="cả khi">cả khi</a> chúng ta biết thứ đó không phải của chúng ta, chúng ta vẫn không quen <a href="https://confession.vn/%f0%9f%98%8f%f0%9f%98%8f%f0%9f%98%8f-2/" title="với việc" alt="với việc">với việc</a> đánh mất chúng.” Via: Playlist Vietnam #Gấu