Bình luận

Tóm tắt cho ai lười, nữ chính trong câu chuyện đang khoe độ phũ của mình khi có vài anh chàng theo đuổi và nó méo thích! Tóm lại là 1 con đang bật chế độ chảnh cún và một thằng bật chế độ mặt dày! Dài quá đọc vài dòng rồi vào cmt bừa thôi!