Bình luận

Câu hỏi đặt ra là: 1 điều gì đã khiến quĩ đạo của các hành tinh gần như nằm cùng 1 mặt phẳng. Trong khi không gian là3 chiều. 2 viết phương trình chuyển động quả phạt đền Quang Hải gỡ hòa ngày hôm qua ???