Bình luận

Tâm trạng lúc mưa như thế nào thì sẽ tô nên màu mưa khi ấy... nếu đag vui vẻ hạnh phúc sẽ thấy mưa là mảng màu tươi sáng... còn khi tâm trạng đang buồn thì sắc mưa lại là gam màu ảm đạm.... Và lúc này, trời không mưa, nhưng trong tôi, cơn mưa trong vắt k màu sắc...