c/chuyencuaem.page
Chúa
một năm trước
chuyện của em
mình là thành viên đồng nè có bạn nào là thành viên sắt vụn không