Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionngontinh
admin
4 năm trước
Chúng ta không thể biết khi nào là lần cuối cùng cho đến khi nó
Hình mô tả cho bài confession
Chúng ta không <a href="https://confession.vn/thu-mong-manh/" title="thể biết" alt="thể biết">thể biết</a> khi nào <a href="https://confession.vn/chi-co-het-thuong-roi-moi-vay-ma-________-vebay/" title="là lần" alt="là lần">là lần</a> cuối cùng cho đến khi nó thật sự là lần cuối cùng, đầy bất ngờ và đột ngột.