Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
4 năm trước
Chúng ta có thể đã từng đau khổ, đã từng yếu đuối, đã từng lý
Hình mô tả cho bài confession
Chúng ta có thể đã từng đau khổ, đã từng yếu đuối, đã từng lý trí đến nghiệt ngã vì tình yêu. Nhưng cảm giác đó có thực sự là <a href="https://confession.vn/11513-vo-thang-ban-la-con-gai-khoa-ke-kiem-neu-anh-thi-ko-hoc-neu-au-ma-thang-ban-hoc-neu-la-khoa-50/" title="điều còn" alt="điều còn">điều còn</a> quan trọng. Đôi khi việc không nghĩ nhiều đến những cảm giác đó để buộc lòng <a href="https://confession.vn/iem-danh/" title="phải" alt="phải">phải</a> tiếp tục buồn đau là điều sẽ giúp mọi thứ trở nên dễ chịu. Vì thứ sau cùng để cho ta biết về việc đã từng sống chết vì một ai đó, chỉ là việc giữ <a href="https://confession.vn/13560-3-nam-roi-khong-uoc-me-mua-cho-quan-ao-moi-hom-qua-ve-que-ship-o/" title="lại được" alt="lại được">lại được</a> bao nhiêu kỷ niệm, một cách vừa đủ, để biết mình đã từng sống trọn vẹn với một tình yêu. -#AD20-