Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Chúng nó vẫn cứ nghĩ xấu lùn, à nhầm Sắn lùi ?
Hình mô tả cho bài confession
Chúng nó <a href="https://confession.vn/14581-chao-cac-em-chi-ang-chenh-venh-giua-nhung-lua-chon-cua-mot-co-ga/" title="vẫn cứ" alt="vẫn cứ">vẫn cứ</a> nghĩ xấu lùn, à nhầm Sắn lùi ?