Bình luận

ờ có công cho mày hốt là vui rồi, tao cũng muốn hốt lắm mà xung quanh tao toàn mấy đũy chị em bạn dì thôi à ??