Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
5 năm trước
Chúc mừng sinh nhật Ad Jack !!! Đầu tuần vừa rồi Jack đã chính thức
Hình mô tả cho bài confession
Chúc mừng sinh nhật Ad Jack !!! Đầu tuần vừa <a href="https://confession.vn/troi-au/" title="rồi" alt="rồi">rồi</a> Jack đã chính thức trở thành Admin của <a href="https://confession.vn/11330-yeu-nhau-la-1-chuyen-con-cuoi-nhau-lai-la-1-chuyen-khac-vai-ve-trong-xa-hoi-nay-thuc-su-rat-qu/" title="Page sau" alt="Page sau">Page sau</a> thời gian tập sự. Hy vọng Jack sẽ đồng hành <a href="https://confession.vn/tuyen-sinh-sau-ai-hoc-truc-tiep-gioi-thieu-thong-tin-tuyen-sinh-sau-ai/" title="cùng" alt="cùng">cùng</a> Page được thật lâu nhé :)) BQT