Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/bkconfessions
admin
4 năm trước
[Chúc mừng quốc tế phụ nữ] Tới ngày mồng tám tháng ba Anh em gay
Hình mô tả cho bài confession
[Chúc mừng quốc tế phụ nữ] Tới <a href="https://confession.vn/13691-cau-chuyen-gia-inh-ong-tien-va-con-nguoi-co-bao-gio-moi-nguoi-ca/" title="ngày" alt="ngày">ngày</a> mồng tám tháng ba Anh em gay lọ Bách Khoa chúc mừng Chúc bọn có gấu mọc sừng Bị gấu nó búng làm sưng hai hòn Khách sạn tăng giá sòn sòn Thằng nào chày cối ra đòn thọc sâu Tóm <a href="https://confession.vn/13792-minh-vua-co-trai-tim-nang-nho-su-dut-khoat-neu-hieu-uoc-con-gai/" title="lại tao" alt="lại tao">lại tao</a> chúc một câu <a href="https://confession.vn/chris-khoa-nguyen-tra-loi-1-so-cau-hoi-cua-mxh-may-ngay-qua-3-troi-oik/" title="Làm tình" alt="Làm tình">Làm tình</a> thì được dính bầu có con -CTNX-