Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Chúc mừng 2600 tân kĩ sư K58 đã tốt nghiệp trong tổng số gần 6000
Hình mô tả cho bài confession
Chúc mừng 2600 tân kĩ sư K58 đã tốt nghiệp trong tổng số gần 6000 sinh viên <a href="https://confession.vn/15389-ung-la-tuoi-tre-co-nhung-sai-lam-ma-khi-nhin/" title="theo học" alt="theo học">theo học</a> :v