Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Chuẩn không phải chỉnh cái gì hết #nami
Hình mô tả cho bài confession
Chuẩn <a href="https://confession.vn/11725-chuyen-ve-cong-iem-chuyen-la-hom-nay-thay-thien-ha-ban-tan-chuyen-cong-iem-uu-tien-rom-ra-qua/" title="không phải" alt="không phải">không phải</a> chỉnh cái gì hết #nami