Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
CHUẨN BỊ TINH THẦN LÊN THÀNH PHỐ... Tự lập thôi !Tính toán sao cho khớp
Hình mô tả cho bài confession
CHUẨN BỊ TINH THẦN LÊN THÀNH PHỐ... Tự lập <a href="https://confession.vn/15242-lam-gi-khi-biet-ny-hien-tai-co-bau-voi-ny-cu/" title="thôi" alt="thôi">thôi</a> !Tính toán <a href="https://confession.vn/_-___________-topcomments/" title="sao" alt="sao">sao</a> cho khớp nhé anh em. Sau thời <a href="https://confession.vn/%f0%9f%a4%94%f0%9f%a4%94%f0%9f%a4%94-2/" title="gian học" alt="gian học">gian học</a> Đại học - Cao đẳng là gánh nặng cơm áo gạo tiền... #hh<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/hustconfession/photos/a.913633372022179.1073741825.407874895931365/1982178958500943/?type=3 ]</div>