Bình luận

Sau nhiều năm nỗ lực tìm tòi cách có mái tóc dày đẹp như hồi nhỏ , mình đã tìm được : đội tóc giả !