Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/saywhatyouwanttosay
iu Shin vs Ran
một năm trước
Cho tao mượn......
Cho tao mượn bút vs, tao mượn tẩy vs, tao mượn màu vs....v..v.....Câu cảnh báo đồ dùng học tập của bn một đi ko trở lai.