Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Cho anh hỏi các bạn nữ, các bạn lấy đâu ra nhiều tiền mua son,
Hình mô tả cho bài confession
Cho <a href="https://confession.vn/9844-dung-ke-ke-ich-anh-ta-e-ta-anh-lai-ke-ich-vang-e-nam-vung-neu-cfs-rat-lau-nen-kien-thuc-ve-tha/" title="anh hỏi" alt="anh hỏi">anh hỏi</a> các bạn nữ, các bạn lấy <a href="https://confession.vn/10657-khi-ong-tien-thuc-su-gay-ap-luc-cho-tinh-yeu-toi-va-em-yeu-nhau-a-3-nam-khi-chung-toi-con-ngoi/" title="đâu" alt="đâu">đâu</a> ra nhiều tiền mua son, mua trà sữa vậy? #bae