Bình luận

Đm, thích thì tự mà đi gặp trực tiếp mà xin mắc đéo gì mà phải lên group này xin xỏ. Chắc gì khi m xin đc info nó mà tụi thiếu thốn kia ko có ?. Ghét cái kiểu hãm lol này vãi ?. Thoy tao đi chui gầm xe tiếp đây ???.
gái thui mà,, ràn rần,, haizz,, mà bạn gì đó ơi,, đọc được cmtnayf thì cho mình làm wen nha,, ahihi
Đăng cái hình xong thì cơ số như lên cơn động dục, xin mẹ cái info trực tiếp thì đéo dám. Chưa bao giờ nghĩ kiểu này là vui cả