Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Chỉ đơn giản vậy thôi ? SẮN BK là thế đó ! ? #Franky
Hình mô tả cho bài confession
Chỉ đơn giản <a href="https://confession.vn/12xxx-cam-tuyet-oi-dan-gau-ve-phong-tao-la-tao-eo-the-nhin-noi-may-nua-roi-ay-tao-se-chuyen-phong-ta/" title="vậy" alt="vậy">vậy</a> thôi ? SẮN BK là <a href="https://confession.vn/12495-yeu-nam-can-chu-ong-hay-nu-co-ai-co-nguoi-yeu-khong-chiu-chu-ong-nhu-minh-khong-minh-va-nguoi/" title="thế đó" alt="thế đó">thế đó</a> ! ? #Franky