Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
4 năm trước
Chỉ còn không đầy 2 ngày nữa, đợt bán áo đầu tiên của Page *cũng
Hình mô tả cho bài confession
Chỉ còn không đầy 2 ngày nữa, đợt bán áo đầu tiên của Page *cũng có thể là cuối cùng* sẽ kết thúc. Giang hồ tương truyền rằng, ai mặc áo Page ra đứng, à nhầm ra đường sẽ không sợ ế. Mau <a href="https://confession.vn/nguoi-yeu-ko-co-nhung-cho-hoac-meo-phai-co-1-con-________________-veba/" title="nhanh chân" alt="nhanh chân">nhanh chân</a>, nhanh tay hốt lấy cho mình một cái để làm kỉ niệm cũng như làm hành <a href="https://confession.vn/11071-gui-chi-dau-tuong-lai-e-sap-bi-cuop-i-chang-trai-soai-ca-trong-long-em-bao-lau-nay-roichi-chac/" title="trang vào" alt="trang vào">trang vào</a> đời. Cơ hội có một không hai, có một không ai, nhân dịp sắp kết thúc đợt <a href="https://confession.vn/15074-khi-phong-tro-co-1-ke-ngoai-lai-chao-ca-nha-hien-tai-minh-stress/" title="này" alt="này">này</a>, mua một áo tặng một bồ, mua một áo tặng một bồ, mại dô mại dô <3 Các bạn mau mau truy cập vào link sau: Link chiến dịch áo G18+CFS: http://tokago.vn/chien-dich?g18confession Link áo 1: http://tokago.vn/toi-muon/448-g18-confession-1.html Link áo 2: http://tokago.vn/toi-muon/449-g18-confession-2.html