Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Chỉ có BK mới hiểu Đây là những môn năm nhất: Giải tích, Đại số,
Hình mô tả cho bài confession
Chỉ có BK <a href="https://confession.vn/hay-noi-voi-toi-ay-chi-la-ngay-ca-thang-4-i/" title="mới hiểu" alt="mới hiểu">mới hiểu</a> Đây là những môn năm nhất: Giải tích, Đại số, Vật Lý đại cương, ..... Cũng <a href="https://confession.vn/10201-tu-choi-1-co-gai-giau-co-xinh-ep-e-o-ben-ban-gai-a-theo-minh-4-nam-anh-xin-loi-du-em-co-xinh-e/" title=" xin" alt=" xin"> xin</a> <a href="https://confession.vn/13695-hom-nay-minh-cam-thay-that-met-moi-muon-tim-mot-noi-e-tam-su-chi/" title="đừng hỏi" alt="đừng hỏi">đừng hỏi</a> tại sao phải viết bảng mà không phải là dùng máy chiếu! ?<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/hustconfession/photos/a.913633372022179.1073741825.407874895931365/1990542407664598/?type=3 ]</div>