Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Chỉ cần hiểu được ý nghĩa của hình này thì việc hiểu phụ nữ là
Hình mô tả cho bài confession
Chỉ cần hiểu <a href="https://confession.vn/em-chua-bao-gio-nghi-rang-mot-ngay-se-nhan-uoc-tin-nhan-cua-anh-the-na/" title="được ý" alt="được ý">được ý</a> nghĩa của hình <a href="https://confession.vn/14007-gio-ma-con-co-nguoi-i-xe-ap-i-tan-gai-a-1-la-i-bo-2-la-i-xe-bus/" title="này" alt="này">này</a> thì việc hiểu phụ nữ là trong tầm <a href="https://confession.vn/13277-co-thang-ban-cung-phong-nhu-nay-giai-quyet-sao-minh-voi-nguoi-ye/" title="tay" alt="tay">tay</a> :v #fantasy