Bình luận

câu like quá thôi mà cũng kệ 2. theo suy luận xàm khoa học éo chứng minh thì tờ 200 thì ít người giữ theo suy luận thì phải có số seri đẹp thì mới giữ lại lấy hên, 2 số trước là 77 thì có thể là tứ quý. Nên tôi đoán 2 số cuối là số 77.
Từ 10 số tự nhiên (0 đến 9) có thể lập 100 số gồm 2 chữ số. Nên xác suất đúng là rất thấp, bạn nào trúng là một may mắn đầu năm. E pit e xui nhưng gop zui số 09
#bướm chắc bướm nầy là bướm màu đen, kết số đề bao lô số 62. ad chốt số cho chế, tối nay sổ ra 62 là hốt bạc #20k ??