Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
5 năm trước
Chẳng ai làm gì cứ ngồi khóc, nằm khóc -_-
Hình mô tả cho bài confession
Chẳng ai <a href="https://confession.vn/13273-xin-uoc-hon-truoc-khi-nhan-loi-minh-gai-neu-han-trai-nuce-con-tr/" title="làm" alt="làm">làm</a> gì cứ ngồi khóc, nằm khóc -_-