Bình luận

Huhu đọc đến cuối cùng ns dk 1d ạ. Tạ ơn trời đất :)). Mà cái điểm cộng có ny thì bấp bênh vl =))).
Đc đúng 7 điểm rưỡi 2 điểm rưỡi trừ ở ko có gấu, mụn và ngủ trước 12h ( cái này random)