Bình luận

Mông độn, không thể chấp nhận được, đấy, không nhìn kĩ tí thì chết vì đau lòng, không mông thì độn!