Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ute-confession
admin
4 năm trước
Chắc K18 sẽ không biết tới huyền thoại chợ đêm ngày nào. Kỉ niệm đã
Hình mô tả cho bài confession
Chắc K18 sẽ không <a href="https://confession.vn/minh-thich-bang-3/" title="biết" alt="biết">biết</a> tới huyền thoại chợ đêm <a href="https://confession.vn/14354-chao-cac-ban-minh-co-mot-tam-su-nay-muon-hoi-cac-ban-cac-ban-co/" title="ngày nào" alt="ngày nào">ngày nào</a>. Kỉ niệm đã từng. —————<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/KTXDHQGConfessions/videos/1393579277389008/ ]</div>