c/chuyencuaem.page
mít tơ dưa hấu
10 tháng trước
chắc con này cần tiền quá?
đm đéo thể tin đc là bố lại nghi ngờ mình ăn cắp . DẠ CON ĐÂY ĐÉO CẦN TIỀN ĐẾN MỨC PHẢI ĐI ĂN CẮP ĐÂU Ạ ĐÉO PHẢI NGHI VỚI CHẢ NGỜ .Sống chung mà nghi ngờ con mình ăn cắp thì đéo còn gì để nói ạ :) TỞM VÃI LỒN Ạ