Bình luận

cứ tưởng sẽ được tiền bối chỉ cho các chiêu để chuẩn bị bảo vệ báo cáo :') chụy lầy dễ sợ :v #Đuke <3