Bình luận

“Các bạn bàn 3 di chuyển chỗ kiểm tra.....” ??? “Các e từ khối 6 đến khối 12 đánh răng, vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ....” - tối thứ 7 lúc 8H ???
Tui chỉ nhớ nhất câu: “Tụi m vác đít từ nội trú lên lớp chỉ biết ngồi hửi!” ? nghĩ lại vẫn thấy hài
Hồi đó đi học sợ nhất cái VH trường học. Không phải nội quy ghê mà là cái độ dài. QN bắt chép phạt coi như què cái tay hôm đó