Bình luậnthề luôn, tôi mà được gửi cái cfs này, chắc khiếp vkl @@ cảm thấy lúc nào cũng có đứa theo dõi, ko biết nó còn theo dõi được gì @@